Szanowni Klienci,

W związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697) od 1 stycznia 2019 roku przy zakupie wyrobów węglowych w zwolnieniu z podatku akcyzowego w ilości przekraczającej 200 kg, wymagane jest podanie przez kupującego dodatkowych danych osobowych, które zgodnie ze znowelizowanym prawem muszą znaleźć się na fakturze oraz w oświadczeniu dotyczącym powodu zwolnienia, które to każdorazowo musi zostać przez Państwa czytelnie podpisane w momencie zakupu.

W przypadku zakupu przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wymagane jest jedynie wskazanie: nazwy, adresu siedziby lub zamieszkania oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

W przypadku zakupu węgla przez osoby fizyczne, niezbędne jest podanie takich informacji jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (tylko dowód osobisty lub paszport) oraz numer PESEL.

Zgodnie z art. 31a ust. 3g, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są obowiązane do okazania sprzedawcy dokumentu wskazanego powyżej w celu potwierdzenia tożsamości, dlatego zarówno nasi sprzedawcy na składach jak i pracownicy dowożący węgiel do Państwa domów będą prosić o okazanie takiego dokumentu przed podpisaniem oświadczenia i wydaniem towaru.

Jeśli odbierającym towar będzie inna osoba niż wskazana na fakturze jako kupujący, należy takiej osobie udzielić stosownego pełnomocnictwa, którego wzór przygotowaliśmy dla Państwa poniżej:

>>PEŁNOMOCNICTWO_wzór<<

Zdajemy sobie sprawę, że taki wymóg może być dla Państwa kłopotliwy i dlatego dopełnimy wszelkich starań, aby cała procedura odbywała się w najbardziej jak to możliwe uproszczony sposób. Pragniemy również zapewnić, że Państwa wrażliwe dane są całkowicie bezpieczne i wykorzystywane wyłącznie w zakresie wymaganym nowelizacją. Informujemy, że w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, jako sprzedający wyroby węglowe mamy obowiązek dodatkowo doliczyć do ceny węgla podatek akcyzowy.

Poniżej zamieściliśmy dla Państwa treść ustawy oraz wzory oświadczeń (przygotują je dla Państwa nasi sprzedawcy).

>>Tekst jednolity ustawy o podatku akcyzowym<<

>>OŚWIADCZENIE_firma<<

>>OŚWIADCZENIE_osoba fizyczna<<

Szanowni Klienci,

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami, od 4 listopada 2018 roku wszyscy sprzedawcy są prawnie zobligowani do wydawania Wam świadectw jakości do każdej nabywanej przez Was ilości węgla.

(…)

Art. 6c. 1. Przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b, wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2, zwany dalej „świadectwem jakości”.

2. Kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.

Nowe prawo może znacznie wydłużyć sam proces zakupu, ponieważ sprzedający na naszych składach w Starogardzie Gdańskim, Czersku i Puzdrowie muszą każdorazowo do każdego dowodu zakupu wystawić świadectwo jakości i przekazać Państwu jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię.

Z tego powodu prosimy o wyrozumiałość i dziękujemy za cierpliwość!

Zachęcamy również do jednorazowego nabywania większych ilości, co zdecydowanie skróci czas oczekiwania na opał w tym sezonie.

Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z nowymi regulacjami w tym zakresie, poniżej udostępniamy treść ustawy oraz właściwych rozporządzeń:

  1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
  2. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych
  3. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
  4. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakosciowych dla paliw stałych
  5. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru swiadectwa jakości paliw stałych

Kup tonę węgla i wylosuj nagrodę! Zapraszamy do nas na skład w Starogardzie Gdańskim po węgiel i nagrodę. Loteria obowiązuje do wyczerpania zapasów. Zapraszamy!

    

W dniach 20-22.07.2017 w Starogardzie Gdańskim odbył się IX Zlot Weteranów Szos, Historia na kołach. Nagrodę główną w konkursie "Naj...pojazd zlotu", czyli 1 tonę naszego węgla otrzymał Pan Zenon. Zapraszamy na relację z imprezy poniżej.

 

Nasz zwycięzca:

 

A my umilaliśmy wszystkim czas naszymi słodkimi krówkami i różnymi gadżetami.

  

 

Informacje o konkursie były na każdym drzewie.

  

Widok na scenę:

 

Klimat imprezy, czyli motory i samochody dawne...


Serdecznie dziękujemy Organizatorom za wspaniałą imprezę!

 

W dniach 14-16.07.2017 w Starogardzie Gdańskim odbył się VIII Zlot Weteranów Szos, Historia na kołach. Nagrodę główną w konkursie "Naj...pojazd zlotu", czyli 1 tonę naszego węgla otrzymała Pani Emilia. Zapraszamy na relację z imprezy poniżej:

 

 

 

 

 

 

Dnia 08.07.2017 odbyło się Święto Pstrąga w Wojtalu, koło Czerska. Na imprezie był również nasz wesoły miś HANSEATIC, który częstował krówkami i informował wszystkich o naszej letniej promocji na węgiel na naszym składzie węglowym w Czersku (naprzeciwko stacji diagnostycznej Babiński, poznaj naszą ofertę TUTAJ). Miś HANSEATIC, jak na Święcie Pstrąga przystało, zjadł smacznego pstrąga i spróbował lokalne wypieki, a później prawie pękł z przejedzenia. Zabrał też ze sobą do domu syrop z mniszka lekarskiego na przeziębienie, za który serdecznie dziękuje Paniom z KGW "Szlachta". Teraz z Waszym syropem i naszym węglem żadna zima nie jest straszna!

Gwiazdą wieczoru była: Cleo, Extazy, AMore Italiano, Cygańskie Gitary, Kabaret Ranchoi strongmen Czapiewski.

Zobacz naszą relację z imprezy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie:

Facebook Święto Pstrąga Wojtal

oraz w serwisie wizjalokalna.pl

Zapraszamy!

Tuesday the 27th. HANSEATIC Coal&Coke Trading Polska Sp. z o.o. - Joomla Site Templates